AKTUALNOŚCI

Grafika informacyjna z tekstem: "Strategicznych - Edycja 9", "Oświetlamy Polskę", "Gmina Niedźwiada uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. 'Rozświetlamy Gminę Niedźwiada'; 886 160,00 zł", herb gminy w lewym górnym rogu.

Rozświetlamy Gminę Niedźwiada

Gmina Niedźwiada otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja 9 "Rozświetlamy Polskę" w kwocie 886 160,00 zł na zadanie pn. "Rozświetlamy Gminę Niedźwiada".

Uzyskane dofinansowanie stanowi 80 % wartości inwestycji, wkład własny gminy to 20%. 

W ramach zadania zostaną wymienione oprawy oświetleniowe znajdujące się na terenie Gminy Niedźwiada, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, zmniejszenia wydatków na energię i poprawę bezpieczeństwa publicznego.