AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności za rok 2023 oraz plan pracy na rok 2024. W zebraniu uczestniczyli Prezesi jednostek OSP z terenu gminy którzy są przedstawicielami Zarządu Oddziału Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej Zarządu oraz zaproszeni goście w osobach: Honorowy Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego dh Tadeusz Tomasiak oraz Zastępca Wójta Gminy, Pani Małgorzata Jaksim. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – Wójt Gminy Niedźwiada Pan Marek Kubik. Komendant Gminny dh Krzysztof Pękala przedstawił dane statystyczne dotyczące działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu lubartowskiego oraz poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Niedźwiada.

 

Bardzo ważnym tematem było podkreślenie zaangażowania Zarządów Jednostek OSP 
w temacie pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i przedstawienie ich efektów, których dokonał Wójt Gminy:

FINANSOWANIE JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY NIEDŹWIADA W 2023 ROKU


DOTACJE WFOŚ i GW

OSP BEREJÓW - 9.000 zł.

OSP Brzeźnica Książęca - 10.000 zł.

OSP Brzeźnica Bychawska - 15.000 zł.

OSP Brzeźnica Leśna - 15.000 zł.

OSP Górka Lubartowska - 15.000 zł.

OSP Klementynów - 15.000 zł.

OSP Pałecznica - 15.000 zł.

OSP Zabiele Kol. - 15.000 zł.  

Razem: 109.000 zł.

 


DOTACJE MSWiA:

OSP Zabiele Kol. - 4.000 zł.

OSP Górka Lubartowska - 4.300 zł.

OSP Brzeźnica Bychawska - 5.000 zł.

Razem: 13.300 zł.

 


DOTACJE KSRG:

OSP Niedźwiada - 4.500 zł.

OSP Pałecznica - 4.500 zł.

Razem: 9.000 zł.

 


DOTACJE FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

KRUS:

OSP Niedźwiada - 9.100 zł

OSP Pałecznica - 8.300 zł.

Razem: 17.400 zł.

 


DOFINANSOWANIE MDP – Komenda Główna PSP:

OSP Niedźwiada - 3.000 zł.

OSP Zabiele Kol. - 4.000 zł.

Razem: 7.000 zł.

 


DOTACJA FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI:  

OSP Niedźwiada - 41.525 zł.

OSP Brzeźnica Leśna - 20.800 zł.

Razem: 62.325 zł.

Ogółem środki finansowe pozyskane na ochronę przeciwpożarową z zewnątrz to kwota: 218.025 zł.

Kwota wydatkowana z budżetu gminy: 274.920 zł.

Razem: 492.945 zł.

 

Plan w budżecie gminy na rok 2024 na ochronę przeciwpożarową: 302.500 zł.