AKTUALNOŚCI

Otwarcie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej, dróg gminnych nr 103506L i 103507L, odcinka drogi powiatowej nr 1554L w Brzeźnicy Książęcej - Kolonii oraz Hydroforni zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiada – Kolonia.

Otwarcie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej, dróg gminnych nr 103506L i 103507L, odcinka drogi powiatowej nr 1554L w Brzeźnicy Książęcej - Kolonii oraz Hydroforni zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiada – Kolonia.

W dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 13:00 w Brzeźnicy Książęcej - Kolonii odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej, dróg gminnych nr 103506L i 103507L, odcinka drogi powiatowej nr 1554L w Brzeźnicy Książęcej - Kolonii oraz Hydroforni zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiada – Kolonia.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Marek Kubik, przywitał wszystkich uczestników  i zaprosił gości do przecięcia wstęgi. Następnie proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Brzeźnicy Książęcej ks. Krzysztof Marszałek dokonał poświęcenia drogi.

Do przecięcia wstęgi poproszono: Pana Marka Kubika, st. bryg. Tomasza Podkańskiego, Pana Janusza Bodziackiego, st. kpt. Sylwestra Goławskiego, Panią Izabelę Czerską, Pana Grzegorza Jaworskiego, Pana Tomasza Wiącka, Panią Małgorzatę Jaksim, Panią Halinę Jaksim, Pana Grzegorza Chilimoniuka, Pana Grzegorza Gregorowicza, Pana Pawła Wadowskiego, Panią Annę Daszczyk, Pana Adama Daszczyka, Pana Piotra Wyrwisza, Pana Adama Sikorzyńskiego, ks. Krzysztofa Marszałka.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej gdzie Wójt Gminy Marek Kubik opowiedział o wykonanych inwestycjach oraz ich wpływie na rozwój naszej gminy, zaprezentował krótki filmik ukazujący stan inwestycji przed i po podjętych działaniach. Następnie poprosił gości o zabranie głosu. 

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze. Pyszny poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Brzeźnicy Książęcej - Kolonii.