AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Niedźwiada oferuje mieszkańcom (rolnikom) bezpłatne badania próbek glebowych. Badania przeprowadzane będą poprzez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie w ramach gminnego monitoringu na rzecz ochrony środowiska w zakresie oceny stopnia degradacji gleby.

Zapisy pod numerem tel. 81 465 35 99 

 

Wójt Gminy /-/ Marek Kubik