AKTUALNOŚCI

Sala konferencyjna z długim, połyskującym stołem i czarnymi fotelami. W tle panoramiczne okno z widokiem na wysokie budynki.

Zaproszenie na LV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na LV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 20 lutego 2024 roku o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w  sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek