AKTUALNOŚCI

Grafika, sala posiedzeń.

Zaproszenie na LX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

Uprzejmie zapraszam na LX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 20 luty 2024 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie LX posiedzenia Komisji.
    ​​

​          Przewodnicząca Komisji​

​(-) Anna Daszczyk