AKTUALNOŚCI

To jest zrzut ekranu dokumentu z tekstem w języku polskim, który zawiera informacje dotyczące Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Funduszu Ochrony Rolnictwa przed Zdarzeniami Klimatycznymi.

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA DEKLARACJE i WPŁATY

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, zwane „podmiotami skupującymi”, będące podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570,z późn. zm.).

attach_file Załączniki

Ikona pdf Fundusz_FOR_ulotka_2024_deklaracje wpłaty.pdf pdf 0,70 MB