AKTUALNOŚCI

Tabliczka informacyjna o przyznaniu dotacji w wysokości 1 560 164 PLN z funduszy europejskich dla Gminy Niedźwiada na projekt "Akademia efektywnej nauki".

Projekt ”Akademia efektywnej nauki”

Informujemy, że gmina Niedźwiada bierze udział w projekcie ”Akademia efektywnej nauki” który skierowany jest do szkół podstawowych w Brzeźnicy Książęcej, Brzeźnicy Bychawskiej, Tarle, Pałecznicy oraz Niedźwiadzie.

Projekt ”Akademia efektywnej nauki” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja. Całkowita wartość projektu to kwota 1 835 488,03 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 1 560 164,83 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 72 523,20 zł oraz wkład własny 202 800,00 zł.

W ramach projektu sfinansowane zostaną prace adaptacyjne w szkołach pozwalające na zwiększeniu dostępności szkół w obszarze technicznym i architektonicznym tj.: wymiana drzwi, usuniecie progów, wykonanie oznaczeń poziomych ciągów komunikacyjnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia na LED-owe oraz wykonanie podłogi antypoślizgowej w salach lekcyjnych. Zaplanowano również realizację zajęć we wszystkich szkołach:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania językowe,
  • zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczno- emocjonalne (artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne),
  • zajęcia rozwojowo – sportowe,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki i programowania,
  • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

W ramach realizacji zadania do każdej ze szkół objętych projektem zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Przewiduje się również wykonanie organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji cyfrowych i zielonej transformacji.