AKTUALNOŚCI

Mężczyzna w garniturze wrzuca kartę do głosowania do białej urny wyborczej na ciemnym tle.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każe kolejne wybory/referenda).