AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Gminy Niedźwiada

Uprzejmie zapraszam na LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w  sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Niedźwiada.
 6. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Niedźwiada.
 7. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Niedźwiada.
 8. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Niedźwiada.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 11.  

Przewodniczący Rady Gminy

 Tomasz Wiącek