AKTUALNOŚCI

LOKALNE CENTRUM KULTURY

LOKALNE CENTRUM KULTURY

W dniu 4 kwietnia 2024 r. w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Umowę dla Gminy Niedźwiada na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury kultury w gminie Niedźwiada - Lokalnego Centrum Kultury” odebrała Pani Małgorzata Jaksim Zastępca Wójta Gminy Niedźwiada.

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku Lokalnego Centrum Kultury w Niedźwiadzie. W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące roboty budowlane: prace rozbiórkowe, stolarka okienna PCV, drzwi aluminiowe oraz płytowe, tynki cem.-wap., ocieplenie ścian, podłogi: gres, glazura, orynnowanie - blacha powlekana, obróbki blacharskie - blacha powlekana, malowanie - emulsyjne, uzupełnienia ścian, tynków, malowania, wykonanie wejścia: zadaszenie, schody i pochylnia, wykonanie adaptacji pomieszczenia dawnej kuchni na piętrze na pomieszczenia WC, wykonanie instalacji elektrycznych, montaż oświetlenia LED, wykonanie instalacji sanitarnych. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupione zostanie również wyposażenie, które będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej.

Całkowita wartość zadania wynosi 923 371,06 zł z czego dofinansowanie stanowi 705 111,69 zł a wkład własny 218 259,37 zł.

Celem działania jest ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego umożliwiającego aktywny udział społeczeństwa w kulturze. Realizacja projektu będzie miała na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym. W modernizowanej placówce realizowany będzie bogaty program wydarzeń kulturalnych, pozwalający na wzmocnienie więzi międzypokoleniowych i integrację lokalnej społeczności oraz zintensyfikowanie ruchu turystycznego w regionie. Wdrożenie założonych działań przełoży się na zabezpieczenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych zasobów kulturowych powiatu lubartowskiego. Realizacja projektu wpisuje się w założenia rozwojowe Gminy Niedźwiada i pozwoli na tworzenie aktywnej, zaangażowanej w sprawy lokalne społeczności.