AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

Zawiadomienie - I sesja Rady Gminy Niedźwiada IX kadencji

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art.29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609) w związku z Postanowieniem Nr 225/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 22 kwietnia 2024 roku zawiadamiam, że została zwołana I sesja Rady Gminy Niedźwiada IX kadencji dnia 7 maja 2024 roku o godz. 14:00 w sali Narad Urzędu Gminy w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta według treści określonej w art. 29a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  6. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  8. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Z up. Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

Wójt

 (-) Marek Kubik