AKTUALNOŚCI

Projekt "Daj sobie szanse"

Projekt "Daj sobie szanse"

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN" Sp. z o.o. ZAPRASZA DO UDZIAŁU w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027  pn. „Daj sobie szansę!"

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy u 70 osób, w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących lub pracujących w województwie lubelskim. 


W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE OFERUJEMY: 

  • analizę umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania, • indywidualne poradnictwo zawodowe, 
  •  indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • szkolenia zawodowe,
  • płatne, 3-miesięczne staże zawodowe,
  • indywidualne pośrednictwo pracy.

 
Okres realizacji PROJEKTU: 01.04.2024-31.07.2025 


INFORMACJE I ZAPISY DO PROJEKTU:

Biuro projektu - ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin (Budynek z racjonalnymi usprawnieniami oraz pozbawiony barier architektonicznych)

Email: p.bryszkiewicz@romaniszyn.com.pl

Tel. 575-692-066 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 


Chcesz zdobyć kwalifikacje/ kompetencje oraz doświadczenie zawodowe? Masz ukończone 18 lat i mieszkasz w woj. lubelskim? 

Jesteś osobą, która utraciła zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika? 

www.mapadotacji.gov.pl 

Link do strony: www.romaniszyn.com.pl 


Dofinansowanie projektu z UE 
870 836,43 zł 

Jesteś pracownikiem zagrożonym zwolnieniem lub przewidzianym do zwolnienia, lub osobą odchodząc z rolnictwa? 

 

Obraz przedstawia plakat informacyjny o projekcie Daj sobie szanse, na którym znajdują się teksty, loga i informacje kontaktowe, a także wykresy i ikony związane z edukacją i zatrudnieniem.

attach_file Załączniki

Ikona pdf Ulotka wer. elektroniczna - Daj sobie szansę!.pdf pdf 0,68 MB