AKTUALNOŚCI

Opis alternatywny: To obrazek z tekstem w języku polskim i logotypami, informujący o współpracy kilku organizacji w projekcie społecznym. Tekst zawiera punkty dotyczące różnych aspektów szkolenia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

„Aktywna ścieżka”

Firma Cityschool Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna ścieżka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Osi priorytetowej IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.4 Zrównoważony rynek pracy.