AKTUALNOŚCI

Grafika, sala posiedzeń.

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Niedźwiada

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 23 maja 2024 roku o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niedźwiada.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Niedźwiada.


Przewodniczący Rady Gminy

 

 Tomasz Wiącek