AKTUALNOŚCI

Grupa osób w tradycyjnych, kolorowych strojach ludowych idzie ulicą, eskortowana przez policjanta. To wydarzenie o charakterze uroczystym lub paradnym.

Obchody Jubileuszu 75 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich „Górczanki „ z Górki Lubartowskiej

W dniu 25 maja 2024 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 75 - lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Górczanki „ z Górki Lubartowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich oraz rodziny i przyjaciele jubilatek.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji byłych i obecnych członkiń Koła. Następnie zaproszeni goście barwnym korowodem udali się do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej.

Przybyłych gości witała Monika Wachowiec, następnie członkini Koła Agnieszka Berejt przedstawiła najważniejsze fakty i osiągnięcia jakie miały miejsce w czasie 75 lat działalności, a Monika Wachowiec dokonała prezentacji członkiń Koła. Uroczystość została uświetniona Ludowym Widowiskiem Obrzędowym „Wesele Góreckie” za które otrzymały gromkie brawa.

Podczas obchodów Jubileuszu Koło otrzymało dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwiaty.

Nie zabrakło licznych listów gratulacyjnych i podziękowań dla Pań za ich dorobek kulturalny.

Listy uznania i nagrodę finansową w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczył Pan Janusz Bodziacki. Nagrody wręczali również Wójt Gminy Niedźwiada Pan Marek Kubik,- Pani Małgorzata Jaksim Zastępca Wójta Gminy Niedźwiada, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek, - Pani Izabela Czerska Radna Powiatu Lubartowskiego, oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gminy Niedźwiada.

Wielu gości skorzystało z możliwości dokonania pamiątkowego wpisu z gratulacjami w kronice Zespołu.

Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni pysznym poczęstunkiem i jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubileuszowego tortu.