AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

Ogłoszenie nabóru wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Centra opiekuńczomieszkalne” - edycja 2024

Program jest adresowany do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach ww. Programu mogą być finansowane następujące zadania: Moduł I – Utworzenie i wyposażenie Centrum, Moduł II – Funkcjonowanie Centrum.