Wydarzenia


		
			Obchody Jubileuszu 40 – lecia Zespołu „Pałecnianki”

Obchody Jubileuszu 40 – lecia Zespołu „Pałecnianki”

W dniu 9 listopada 2019 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40 - lecia działalności artystycznej zespołu Śpiewaczego „Pałecnianki”.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: przedstawiciele Władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Muzeum Wsi Lubelskiej, zaproszone zespoły śpiewacze oraz rodziny i przyjaciele jubilatek.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji byłych i obecnych członkiń Zespołu. Następnie zaproszeni goście pochodem udali się do budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.

Przybyłych gości witał przyjaciel zespołu Mikołaj Dzudzik. Kustosz Biblioteki Publicznej w Pałecznicy Pani Krystyna Dziedzic przedstawiła najważniejsze fakty i osiągnięcia jakie miały miejsce w czasie 40 lat działalności Zespołu. Powitanie „Pałecnianki” uświetniły pięknym śpiewem ludowych, starych pieśni oraz przedstawieniem „Babskie Swaty”.

Podczas Obchodów Jubileuszu zespół otrzymał dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwiaty.

Nie zabrakło licznych listów gratulacyjnych i podziękowań dla Pań za ich dorobek kulturalny.

Listy uznania w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczył Pan Janusz Bodziacki, w imieniu Wojewody Lubelskiego Pani Kamila Grzywaczewska. Nagrody wręczali Wójt Gminy Niedźwiada Pan Marek Kubik, Pani Małgorzata Jaksim Sekretarz Gminy Niedźwiada, Pani Halina Jaksim Skarbnik Gminy Niedźwiada, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek,  Pani Ewa Zybała Starosta Powiatu Lubartowskiego i Pani Izabela Czerska Radna Powiatu Lubartowskiego, Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Bogna Bender – Motyka, Wójt Gminy Serniki Paweł Woźniak, Prezes Regionalnego Towarzystwa Lubartowskiego Pani Maria Kozioł, Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubartowie Andrzej Sekuła oraz Zespoły Śpiewacze Gminy Niedźwiada.

Wielu dostojnych gości skorzystało z możliwości dokonania pamiątkowego wpisu z gratulacjami w kronice Zespołu.

Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni poczęstunkiem, który został uświetniony ludowym śpiewem Zespołów Śpiewaczych z terenu gminy, jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubileuszowego tortu.