Wydarzenia


		
			30 lat OSP Zabiele Kolonia

30 lat OSP Zabiele Kolonia

22 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 30 – lecia jednostki OSP Zabiele Kolonia.

Jubileusz rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Brzeźnicy Książęcej w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowana przez ks. Stanisława Rząsę – lubartowskiego kapelana strażaków oraz ks. Krzysztofa Marszałka – proboszcza miejscowej parafii. Mszę św. uświetniła kompania honorowa strażaków, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy oraz orkiestra dęta OSP Lubartów.

Po mszy św. wszyscy jej uczestnicy przy dźwiękach orkiestry udali się w szyku do strażnicy OSP w Zabielu Kolnii, gdzie miała miejsce dalsza -oficjalna- część uroczystości. Ta część rozpoczęła się od złożenia meldunku. Dowódca uroczystości dh. Krzysztof Pękala zgłosił gotowość do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji 30 – lecia OSP Zabiele Kolonia, Wiceprezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP druhowi Marianowi Starownikowi, następnie została wciągnięta flaga państwowa na maszt i odegrany hymn RP.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie –Wójt Gminy - Marek Kubik.

Swoją obecnością na jubileuszowej uroczystości zaszczycili nas min. Wojewoda Lubelski, Pan Przemysław Czarnek, wspomniany już Wiceprezes Zarządu Głównego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Marian Starownik, Dyrektor Biura Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Tadeusz Szyszko, Starosta Lubartowski – Pani Ewa Zybała, Wicestarosta Pan Jerzy Mileszczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie – Mł. Brygadier Tomasz Podkański, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie – druh Grzegorz Szyszko

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń. Złote, srebrne i brązowe „Medale za zasługi dla pożarnictwa” oraz „Odznaki -Wzorowy Strażak” i odznaki „Za wysługę lat” otrzymało 46 osób. Odznaczenia wręczali: Wiceprezes Zarządu Głównego, druh Marian Starownik, Dyrektor Biura Wykonawczego ZW ZOSP RP w Lublinie druh Tadeusz Szyszko, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie – Mł. Bryg. Tomasz Podkański, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie – dh. Grzegorz Szyszko, Marek Kubik– Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie – Wójt Gminy oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Niedźwiadzie druh Tadeusz Tomasiak.

Należy podkreślić, że odznaki za wysługę lat dla najbardziej zasłużonych członków OSP wręczał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Zakończenie uroczystości to wystąpienia okolicznościowe, podziękowania gratulacje dla całej jednostki OSP Zabiele za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla miejscowego społeczeństwa.