Wydarzenia


		
			Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne

W dniu 14 grudnia 2018 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie odbyło się Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców Gminy Niedźwiada. Zorganizowane zostało już po raz szósty przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Niedźwiada “Nowa myśl – wspólne działanie”.

Intencją spotkania było wzmacnianie więzi i zacieśnianie kontaktów między mieszkańcami gminy, troska o zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz stworzenie rodzinnej i ciepłej atmosfery. Na spotkanie przybyło około 40 osób samotnych, starszych i podopiecznych Ośrodka a także zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Grzegorz Warchuł, Pan Marek Kubik Wójt Gminy Niedźwiada, Pan Tomasz Wiącek Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada, członkowie Stowarzyszenia i sponsorzy.

W tak ważnym momencie nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy oraz dzielenia się opłatkiem. Świąteczną atmosferę podkreślały tradycyjne potrawy wigilijne znajdujące się na świątecznych stołach. Uroczystość uświetniła inscenizacja "Jasełek" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie oraz przygotowany specjalnie na tę okazję przez zespół śpiewaczy "Kalina" koncert kolęd.

Zgodnie ze świątecznym zwyczajem nie zabrakło również upominków przygotowanych przez firmę STELLARIUM Sp. z o.o.

Wydarzenie zostało w całości sfinansowane ze środków pozyskanych od sponsorów: STELLARIUM Sp. z o.o., Pana Łukasza Jaczyńskiego, Pana Mirosława Topyły PPHU MAT sp. j., Pana Edwarda Filipa Zakład Obsługi Biur "Tech", piekarnię "Kajzerka".

Zdjęcia na stronie internetowej www.niedzwiada.pl umieszczono zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z uwagi na fakt, że w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych /RODO/ umieszczenie zdjęć osób fizycznych na stronie internetowej jest przetwarzaniem danych osobowych informuję, że stosowna klauzula informacyjna znajduje się w  Polityce prywatności.