Wydarzenia


		
			Rodzinne rozgrywki w Brzeźnicy Bychawskiej

Rodzinne rozgrywki w Brzeźnicy Bychawskiej

15 grudnia odbył się w hali Sportowej w Brzeźnicy Bychawskiej Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, którego organizatorem był UKS DYSTANS Niedźwiada, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Niedźwiada.

W turnieju wzięło udział 14 rodzin. Zostały one podzielone na dwie grupy wiekowe. W pierwszej kategorii wystąpiło 7 rodzin, posiadających w swoim składzie dziecko w wieku 12 lat i poniżej. W drugiej grupie zagrało również 7 rodzin z dzieckiem w wieku 13 lat i więcej. Mecze odbywały się systemem ,,do dwóch przegranych gier”.

Obok rywalizacji sportowej istotnymi czynnikami było utrwalenie więzi rodzinnych, promowanie aktywnego stylu życia w rodzinie, zachęcenie do wspólnego uprawiania sportu przez dzieci i rodziców. Przybyłe rodziny powitała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej- Marta Kalinowska. Słowa podziękowania należą się sędziemu głównemu, Leonowi Filipkowi, który czuwał nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów. Ogromne brawa należą się rodzicom, którzy odważyli się zagrać, często po wieloletniej przerwie. Patrząc na zadowolone twarze dzieci, na pewno nie żałowali swojej decyzji i obiecali zagrać za rok.

Wszystkie rodziny zostały nagrodzone dyplomami i okolicznościowymi upominkami, a zdobywcy czołowych miejsc- nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminę Niedźwiada. Nagrody wręczała Pani Dyrektor Marta Kalinowska wraz z Wójtem Gminy Niedźwiada Panem Markiem Kubikiem oraz  Prezesem UKS DYSTANS Niedźwiada Mariuszem Baranowskim.

Został rozegrany dodatkowy turniej pomiędzy Wójtem Gminy Niedźwiada Panem Markiem Kubikiem, z najstarszym zawodnikiem przybyłym na turniej, a zarazem zwycięzcą zawodów Wiesławem Krupą – mecz zakończył się remisem dla obu Panów.

Wyniki:

Kategoria: do lat 12

1. Wiesław Krupa, Patryk Janasz (Górka Lubartowska)

2. Tomasz Sagan, Dominika Sagan (Górka Lubartowska)

3. Tomasz Pydyś, Hubert Pydyś (Niedźwiada)

4.Paweł Kunaszyk, Szymon Kunaszyk (Berejów)

5.Piotr Dobosz, Kacper Dobosz (Brzeźnica Bychawska)

Kategoria: powyżej 12 lat

1.Edyta Kubera, Krystian Kubera (Kolonia Pałecznica)

2.Arkadiusz Matyjaszczyk, Maksymilian Matyjaszczyk (Brzeźnica Bychawska)

3.Jacek Marzęta, Mikołaj Marzęta (Brzeźnica Bychawska)

4.Aleksandra Lipska, Piotr Lipski (Tarło)

5. Piotr Lipski, Maksymilian Lipski (Tarło)

Najmłodszymi zawodnikami byli: Wiktoria Bednarczyk (Niedźwiada) – 6 lat i Filip Bednarczyk (Niedźwiada) – 9 lat , najstarszym zawodnikiem był Wiesław Krupa (Górka Lubartowska)

Zdjęcia na stronie internetowej www.niedzwiada.pl umieszczono zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z uwagi na fakt, że w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych /RODO/ umieszczenie zdjęć osób fizycznych na stronie internetowej jest przetwarzaniem danych osobowych informuję, że stosowna klauzula informacyjna znajduje się w  Polityce prywatności.