Wzory dokumentów do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Obowiązek / prawo posiadania

...
...

29 października grupa 35 uczniów Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej, 10 uczniów Gimnazjum

...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016

...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

...