Telewizja Lublin wyprodukowała film poświęcony męczennikowi z Brzeźnicy Bychawskiej ks. Janowi

...

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

...

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu

...

Informuję, że w przeprowadzonym 31 marca 2017 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r.

...