Informuję, że w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań pożytku publicznego na

...

21 października przeprowadzone zostały wybory władz samorządowych wszystkich szczebli:

W wyniku wyborów

...

Do dnia 8 września 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach

...

Szanowni Zebrani

Dzisiejsza podniosła uroczystość związana z Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 161129_wystawa oczekiwana jest

...