Serdecznie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 listopada 2019 roku

...

Uprzejmie zapraszam na XIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które

...

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r.

...

XIX Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 29 września 2020 roku o godz. 15:00 w Sali Narad

...

Serdecznie zapraszam naXIXSesjęRady Gminy Niedźwiada,któraodbędzie się 7 października 2016

...