Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Niedźwiada niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

2016 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych odpadów komunalnych
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

19 12 12

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu Gminy odpadów komunalnych

2017 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej 21-100 Lubartów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

Składowisko Odpadów „Piaski, Zarzecze II”, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

19 12 12

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

19 12 12

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych

 

2018 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

KOM-EKO S.A. ul. Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej 21-100 Lubartów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin

19 05 99

Inne niewymienione odpady [powstałe po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych]

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych

2019 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy; Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

KOM-EKO S.A. Zakład Odzysku i Recyklingu, ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Utylizacji Odpadów Stara Wieś 21-010 Łęczna

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

KOM-EKO S.A. Zakład Odzysku i Recyklingu, ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

CEMENERGY Sp. z o.o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Skarżysku Kamiennej, ul. Mościckiego 41-43, 26-110 Skarżysko Kamienna

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 [pozostałości powstałe z odpadów o kodzie 20 03 01 oraz 20 01 99]

WKW Sp. z o.o. S.k., Irena 82, 37-470 Zaklików – Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

19 05 03

Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy

19 05 99

Inne niewymienione odpady [powstałe po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych]

Składowisko PIASKI, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

19 05 99

Inne niewymienione odpady [powstałe po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych]

2020 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

KOM-EKO S.A. Zakład Odzysku i Recyklingu, ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

KOM-EKO S.A. Zakład Odzysku i Recyklingu, ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2021 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej Wólka Rokicka 100,         21-100 Lubartów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

KOM-EKO S.A. Zakład Odzysku i Recyklingu,       ul. Metalurgiczna 17A,     20-234 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej Wólka Rokicka 100,         21-100 Lubartów

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji