W związku z obfitymi opadami deszczu nawalnego na terenie Gminy Niedźwiada proszę o pilne zgłaszanie strat w uprawach polowych do Urzędu Gminy Niedźwiada (pokój nr 19) w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie internetowej www.niedzwiada.pl .

Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do składanego oświadczenia proszę dołączyć kopię wniosku).

Powołana komisja dokona szacowania strat w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia o stratach.

Oświadczenie musi być złożone przed zbiorem plonu głównego albo jego likwidacją.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr (81) 851-20-05.

Załączniki: