Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie w związku z pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr DNS-HŻ.9011.16.19.2021 z dnia 08.06.2021 r. informuje, że na stronie https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333979/WHO-EURO-2020-35184-35184-54781-pol.pdf?sequence=1&isAllowed=y dotepny jest poradnik  „Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego” opracowaz przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie uprzejmie informuje, iż podmioty działające na rynku spożywczym zobowiązane są do aktualizacji danych, w tym dotyczących zakresu działalności. W myśl art. 64 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.): „podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów (…), w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3”.