Szanowni Mieszkańcy,

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa (COVID-19) w trosce o Państwa zdrowie apelujemy o ograniczenie wszelkich wizyt w miejscach publicznych do niezbędnego minimum. Prosimy również o unikanie udziału w skupiskach ludzkich. Zalecamy, o ile jest to możliwe, odłożenie spraw na okres późniejszy.

Informujemy ponadto, że w Urzędzie Gminy Niedźwiada przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną (e-mail, epuap) bądź telefoniczną. Do Państwa dyspozycji zamieszczamy poniżej link do wykazu numerów telefonów urzędu: Kontakty do Urzędu Gminy.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy ponadto o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych. 


Informacja Ośrodka Zdrowia (NZOZ w Niedźwiadzie),

Z powodu STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO oraz w trosce o zdrowie i życie naszych Pacentów, rejestracja na wizytę odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

telefon nr 81 851 20 09 oraz 503 992 117

Zaleca się: aby Pacjenci oczekującu przed poradnią zachowali co najmmniej 2 m odległości pomiędzy sobą; do poradni wchodzi tylko jedna osoba (dziecko z jednym opiekunem); każdy pacjent obowiązany jest mieć osłonę na usta i nos (maseczkę lub inną osłonę).


Punkt konsultacji psychologicznych w dniu 17.03.2020 r. będzie nieczynny.


Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną lub masz objawy choroby (wysoka gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) powiadom o tym TELEFONICZNIE Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie, lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala.

Telefon do PSSE w Lubartowie: 81 855 24 43

Najbliższe oddziały zakaźne:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 - tel. 81 534 94 14

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie oddział zakaźny dla dzieci, ul. Mieczysława Biernackiego 9 - tel. 81 740 25 78


Bieżące informacje Wojewódy Lubelskiego dotyczące walki z Koronawirusem.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. o wejściu w życie z dniem 2 grudnia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Załączniki

Informacja Wojewody...2.2020 r..pdf 247,43 KB (pdf) pobierz
rozp. RM z 1.12.202...poz. 2132.pdf 445,93 KB (pdf) pobierz

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2020 r. o wejściu w życie z dniem 28 listopada 2020 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091).

Załączniki

Informacja WL z dn....1.2020 r..pdf 258,55 KB (pdf) pobierz
rozp. RM z dn. 26.11.2020 r..pdf 496,84 KB (pdf) pobierz

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 2 października 2020 r. o wejściu w życie z dniem 3 października 2020 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1687).

Załączniki

Informacja WL z dn....0.2020 r..pdf 261,27 KB (pdf) pobierz
rozp. RM z 30.09.20...poz. 1687.pdf 280,91 KB (pdf) pobierz

o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1161) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

że z dniem 20 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pełna treść informacji WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r.WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiw sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

o wejściu w życie z dniem 13 czerwca 2020 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12.06.2020 r. o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.06.2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.06.2020 r.

Pozostałe informacje Wojewody Lubelskiego dotyczące stanu epidemii znajdują się na stronie https://www.lublin.uw.gov.pl/komunikaty-ministerstwo .

o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).

 

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maja.2020 r. o rozporządzeniach RM

o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Informacja Wojewody Lubelskiego o rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 02.05.20 r.

o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Informacja Wojewody Lubelskiego o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26.04.2020 r.

o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Informacja Wojewody Lubelskiego o rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 19.04.20 r.

Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie Do dnia 26 kwietnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.


Pełna treść informacji

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Niedźwiada wydał Zarządzenie Nr RO.0050.16.2020 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Niedźwiada na potrzeby
zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2.

Zasady i formy udzielania pomocy określone są w załączniku Nr 1 do Zarządzenia. Formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem Nr 2.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń społecznych opublikowano informację związaną z ochroną zatrudnienia oraz zmniejszeniem obciążeń i zachowaniem płynności finansowej w firmach. Są główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

aser

Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Obowiązku, odbycia obowiązkowej kwarantanny, ....
Pełna treść informacji

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się
Uchylając przepis nałożono na osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w ramach wykonywania przez te osoby czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, obowiązek odbycia
kwarantanny.
Dodano przepis:
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby
w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Pełna treść informacji

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pełna treść informacji