Więcej na temat programu na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Spotkanie informacyjne

...

Serdecznie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 5 października 2018

...

Zawiadamiamy, że XXXVI wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Zgłoszenia dotyczące udziału Starostów Dożynek, Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów i Kapel Ludowych

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2018_szkola_palecznica

...

Wójt Gminy Niedźwiada

oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy

...

Serdecznie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 7 września 2018 roku

...

Zawiadamiamy, że XXXV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...