Zawiadamiamy, że XXXII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180310_spotkanie_wielkopostne

...

Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:

.., Możliwość złożenia

...

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty i formuje, że:

Dotacja na jednego ucznia szkoły podstawowej wynosi -

...

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

realizowane w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

...