Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie ...

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180210_ostatki oczekiwana jest

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180207_100lat oczekiwana jest

...

Informuję o przystąpieniu do sporządzania i zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich

...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

...

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie

...

Godzina i data wydania: godz. 13:05 dnia 29.01.2018

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz

...