WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji

...

W sobotę 11 lutego 2017 roku w Niedźwiadzie został rozegrany II Turniej z Cyklu Grand Prix LZS o Puchar

...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

W związku ze zmianą kryterium dochodowego informujemy, że:

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być

...

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy o charakterze

...

XXIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 9 lutego 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu

...

Uprzejmie zapraszamy na XXIV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wraz z wycinką i uprzątnięciem placu  2 sztuk

...

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu

...

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) - skupiające producentów i importerów środków ochrony roślin

...