Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 161123_warsztaty_kulinarne

...

29 listopada w Budynku Wielofunkcyjnych w Niedźwiadzie zorganizowana zostanie wystawa pt. Minerały

...

Informuję, że w dniu 1 grudnia 2016 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul.

...

18 listopada, podczas Sesji Rady Gminy, przedstawiciele firmy Stellarium - prowadzącej na terenie gminy

...

To, czym się pali w domowym piecu, nie jest prywatną sprawą właściciela lokalu. Od tego czym

...

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

...

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących

...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz Bank Żywności w Lublinie serdecznie zapraszają

...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje mieszkańców Gminy Niedźwiada o możliwości

...

Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy

...