Informuję o przystąpieniu do sporządzania i zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich

...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

...

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie

...

Godzina i data wydania: godz. 13:05 dnia 29.01.2018

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz

...
Lp.
SOŁECTWO
DATA
GODZINA
MIEJSCE

1.

Berejów

07.02.2018 r.

17:00

Świetlica

2.

Brzeźnica Bychawska

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180114_koledowanie oczekiwana

...

Godzina i data wydania:godz. 07:05 dnia 18.01.2018

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz

...

szkolenie asf