Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180605_rozbudowa_palecznica

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180610_rajd_rowerowy oczekiwana

...

Gmina Niedźwiada informuje, że realizacja zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180607_swietlice oczekiwana

...

Zawiadamiam, że XXXIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godz. 10:00

...

Zawiadamiamy, że XXXIII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180527_zawody_strazackie

...