Informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016r.

Opowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi:86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2016 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Niedźwiada lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wzór wniosku