Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje mieszkańców Gminy Niedźwiada o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2016, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 pomocą żywnościową objętych jest 659 beneficjentów z całej Gminy.

Najbliższy termin wydawania paczek żywnościowych: 23-25 listopada 2016 r.


Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ Podprogram 2016 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.


Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2016

OPS w Niedźwiadzie wydaje skierowanie uprawniające do otrzymania paczki żywnościowej w ramach PO PŻ Podprogram 2016.


Zasady przekazywania artykułów spożywczych

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada. Wydanie paczki żywnościowej, w której skład wchodzi minimum 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych (artykuły skrobiowe, mleczne, warzywne i owocowe, mięsne, cukier, tłuszcze) wydane jednorazowo.

W skład całej paczki żywnościowej przysługującej w PO PŻ Podprogram 2016 wchodzi:

1. Makaron jajeczny – 10 szt.

2. Ryż biały – 5 szt.

3. Herbatniki – 10 szt.

4. Mleko UHT – 9 szt.

5. Groszek z marchewką – 8 szt.

6. Fasola biała – 8 szt.

7. Koncentrat pomidorowy – 8 szt.

8. Powidła śliwkowe – 4 szt.

9. Gulasz wieprzowy z warzywami – 5 szt.

10. Filet z makreli w oleju – 8 szt.

11. Szynka drobiowa – 9 szt.

12. Cukier biały – 4 szt.

13. Olej rzepakowy – 4 szt.

Skargi można zgłaszać do:

  1. Wójta Gminy Niedźwiada,

  2. Banku Żywności w Lublinie. ul. Młyńska 18, 21-406 Lublin,

  3. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.


Działania towarzyszące

niefinansowane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016

Od 2 do 4 listopada 2016r. w ramach działań towarzyszących niefinansowanych wśród  beneficjentów korzystających z PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 rozprowadzone zostały informacyjne na temat: „Co każdy rodzic powinien wiedzieć o prawidłowym odżywianiu”, „Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna” oraz „Żywność jest źródłem energii i składników odżywczych”.