XXI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 6 grudnia 2016r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

  4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

  5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

  6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2017.

  7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2017.

  8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

  9. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący Rady Gminy,  Andrzej Tchórz