XXIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 9 lutego 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w postaci robocizny i materiałów budowlanych w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 polegającej na budowie chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych od km 2+400 do km 3+900.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat, lokalu użytkowego z pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 73 m2 położonego w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowanej w miejscowości Brzeźnica Bychawska 62.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada na 2017 rok.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Niedźwiada na 2017 rok.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa Rady Gminy Niedźwiada na 2017 rok.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Niedźwiada na 2017 rok.

 16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 17. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Niedźwiada

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Andrzej Tchórz