ulotka hpai

W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Lubartowskiego w Gminie Uścimów przypadku ptasiej grypy, w dniu 31 grudnia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie zwołane zostało przez Starostę Lubartowskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podobne spotkanie zostało zorganizowane również przez Wojewodę Lubelskiego. Służby weterynaryjne wdrażają procedury zwalczania wirusa przewidziane w takiej sytuacji. Wszystkie służby, inspekcje i straże we współpracy z weterynarią podjęły działania mające na celu zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa, ponieważ jest to podtyp wysoce zjadliwej grypy H5N8, który może zagrażać również ludziom. Szczegółowych informacji w chwili obecnej udziela wyłącznie Główny Lekarz Weterynarii.

Jak dotychczas nie stwierdzono przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka. Przeprowadzone badania genetyczne tzw. molekularnych wskaźników przystosowania do organizmu ludzi wskazują na typowy profil charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych stwierdzanych w szczepach wirusów grypy ptaków wywołujących zakażenia człowieka. Z czego może wynikać teoretyczne zagrożenie dla zdrowia człowieka?

Szybkie tempo mutacji wirusów grypy: wirus niepatogenny dla człowieka dziś może stać się nim po pewnym czasie. Możliwość „wymieszania się” elementów genomu wirusa ludzkiego i ptasiego podczas zakażenia wirusem H5N8 człowieka, który w danym momencie jest również zainfekowany wirusem ludzkim: może powstać nowy wariant - osoby należące do grupy ryzyka zawodowego (hodowcy drobiu, lekarze weterynarii, ornitolodzy, myśliwi) powinny się szczepić przeciwko grypie ludzkiej.

Należy podkreślić, że są to zagrożenia teoretyczne i w naszych warunkach mało prawdopodobne, jednak nie można ich bagatelizować. Aby zminimalizować ryzyko zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów. Ponadto należy: spożywać mięso drobiowe poddane obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70° C, myć z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem, nie dopuszczać do kontaktu mięsa drobiowego z innymi produktami spożywczymi. Wirusa nie niszczy zamrażanie mięsa.

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie dotycząca ptasiej grypy znajduje się pod linkiem https://psselubartow.pis.gov.pl/?news=144

Prasia grypa u ludzi - objawy i leczenie