Zgłoszenie może zostać:

1) doręczone bezpośrednio do Urzędu Gminy Niedźwiada do dnia 12 czerwca do godz. 15.30
2) przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu, a nie data jego nadania.

W dniu 12 czerwca 2020 r. przyjmowanie zgłoszeń w pokoju nr 6, I piętro Urzędu w godz. od 7:30 do 15:30.

Wszelkich informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów można uzyskać pod numerem telefonu 81 4653598

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Niedźwiada
Niedźwiada Kolonia 43
21 104 Niedźwiada