IV posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie skargi w sprawie odmowy przyznania mieszkania socjalnego.

  4. Dyskusja.

  5. Zamknięcie IV posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

(-) Łukasz Granat