Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 170527_90-lat-osp-niedzwiada oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Ochotnicza Straż Pożarna  w Niedźwiadzie została założona w 1927 r. W chwili założenia straż liczyła 20 członków. Jej wyposażenie stanowiły dwie beczki drewniane o pojemności 200 litrów każda i pompa ręczna obsługiwana przez czterech strażaków. Za urządzenie alarmowe służyła trąbka oraz gong wykonany z łuski pocisku armatniego.

W roku 2017 - 90 lat od założenia - OSP Niedźwiada liczy kilkudziesięciu członków, posiada 3 w pełni wyposażone samochody bojowe (lekki, średni i ciężki) i jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo Gasniczego.

27 maja na placu przy kościele parafialnym w odbyła się uroczystość 90 jubileuszu jednostki OSP. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowana przez: ks. Józefa Chorębałę - emerytowanego dziekana, ks. Stanisława Rząsę - lubartowskiego kapelana strażaków i policjantów oraz ks. Dariusza Kobiałkę - proboszcza parafii w Niedźwiadzie, Mszę św. uświetniała kompania honorowa strażaków, poczty sztandarowe okolicznych jednostek OSP oraz strażacka orkiestra z Lubartowa.

Po Mszy św. wszyscy jej uczestnicy przy dźwiękach orkiestry udali się na sąsiadujący z kościołem parking gdzie miała miejsce dalsza - oficjalna - część uroczystości. Ta część rozpoczęła od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Powiatowego OSP Druhowi Grzegorzowi Szyszce złożonego przez Dowódcę uroczystości Druha Krzysztofa Pękalę oraz od wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

Kolejnym punktem jubileuszu było wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom oraz jednostce.Jednostka OSP Niedźwiada otrzymała medal honorowy im. Bolesława Chomicza nadany przez ZG ZOSP. Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał Druh Tadeusz Woźniak. Te odznaczenia i medale za zasługi dla pożarnictwa wręczyli Druh Grzegorz Szyszko i St. bryg. Jarosław Maluga  Z-ca Komendanta Powiatowego PSP. Odznaki za wysługę i wzorowego strażaka wręczyli Druh Janusz Marzęda - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Druh Tomasz Wiącek - Prezes OSP Niedźwiada.

Zakończenie uroczystości to wystąpienia okolicznościowe, podziękowania i gratulacje oraz przemarsz - przy dźwiękach orkiestry - w kierunku Budynku Wielofunkcyjnego, pełniącego jednocześnie funkcję Remizy Strażackiej, na poczęstunek.

{galeria}170527_90-lat-osp-niedzwiada{/galeria}