Rozpoczęła się budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515L w miejscowości Tarło na odcinku od Szkoły Podstawowej do drogi powiatowej nr 1556L. Odcinek chodnika o długości około 500m będzie przedłużeniem wybudowanego przed kilkoma laty chodnika przy drodze powiatowej i znacznie zwiększy bezpieczeństwo osób - w szczególności dzieci - przemieszczających się w kierunku szkoły i z powrotem. Chodnik budowany jest własnymi siłami, przez pracowników zatrudnionych do robót interwencyjnych. Takie rozwiązanie powinno znacznie zmniejszyć koszt inwestycji.