W poniedziałek 21 czerwca z roboczą wizytą na Lubelszczyźnie przebywał Premier Mateusz Morawiecki. Premier odwiedził między innymi jedyną w Unii Europejskiej kopalnię bursztynu i glaukonitu.

W 2020 roku kopalnia wydobyła 12 ton bursztynu i przygotowyje się do wydobycia galaukonitu. Glaukonit to minerał, który może mieć bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle nawozowym. Może zawierać do 60 pierwiastków i nawet do 30 minerałów. Poza tym rozkłada się w ziemi bardzo powoli, więc korzenie roślin nie są narażone na porażenie jak przy nawozach sztucznych. Jest całkowicie bezpieczny w użyciu.

Wójt Marek Kubik ma nadzieję, że na sąsiadujących z kopalnią 150 hektarach, które są własnością samorządu wojewódzkiego i dodatkowych kilkadziesięciu hektarach do zagospodarowania, oprócz górnictwa rozwinie się również przemysł przetwórczy. Pragnie stworzyć tu strefę ekonomiczną, która zostanie umiejscowiona pomiędzy drogą nr 815 a przyszłą Via Carpatią, czyli ekspresową trasą S19. Inwestycje takie jak ta tutaj, wspierane  przez samorządy, mogą służyć temu, aby stworzyć nowe strefy rozwoju i miejsca pracy, a droga S19 Via Carpatia zapewne takie perspektywy będzie stwarzać.