Gospodarka i przemysł

Na terenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. zostało wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej 235 przedsiębiorców. W większości są to firmy rodzinne, które odgrywają w gospodarce znaczącą rolę, głównie dzięki swojej elastyczności.

Prywatne firmy koncentrują swoją działalność głównie na handlu oraz usługach. Największą grupę stanowią sklepy. Pomimo znacznego rozwoju prywatnych przedsiębiorstw do największych pracodawców należy Urząd Gminy.

W większości wsi znajdują się sklepy oraz punkty sprzedaży drobnodetalicznej. Natomiast placówki usługowe takie jak apteka czy ośrodek zdrowia znajdują się w Niedźwiadzie. W Niedźwiadzie są również zlokalizowane usługi administracji publicznej (Urząd Gminy), a także administracji gospodarczej (banki, Gminna Spółdzielnia).

W gminie brak jest zakładów przemysłowych.