Mapa z komunikacją w Gminie Niedzwiada

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Lublin - Łuków. Stacje pasażerskie zlokalizowane są w dwóch punktach tj. w Tarle i Brzeźnicy Bychawskiej. Wszystkie wsie gminy mają dogodne połączenia drogowe z Niedźwiadą.

Z południa na północ przecina gminę droga wojewódzka (Nr 815) Wisznice - Lubartów. Drugą drogą wojewódzką na terenie gminy (Nr 821) jest droga relacji Klementynów - Ostrów Lubelski. Przez gminę przebiegają następujące drogi powiatowe: 1551L, 1553L, 1554L, 1555L, 1556L oraz 1253L.

Na terenie gminy Niedźwiada istnieje sieć dróg o łącznej długości niemal 300 km. Składają się na nie:

 
Drogi wojewódzkie 16.4 km

Drogi powiatowe
- w tym utwardzone

41.0 km
38.3 km
Drogi gminne
- w tym utwardzone
41.1 km
24.5 km
Drogi wewnętrzne
(czyli dojazdowe do pól, lasów, osiedli mieszkaniowych)
ok 200.0 km