Rada Gminy Niedźwiada

Rada Gminy składa się z 15 radnych spośród których wybierany jest przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Ze swojego grona Rada Gminy powołuje komisje.

Powołane są następujące komisje:

  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Komisja Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

Tomasz Wiącek

Przewodniczący Rady Gminy

Radny z Niedźwiady

 

Bogdan Piesta

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radny z Brzeźnicy Książęcej

 

Tomasz Tomasiak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radny z Pałecznicy

 

Daszczyk Anna

Radna z Brzeźnicy Książęcej Kolonii

 

Granat Łukasz

Radny z Pałecznicy

 

Kubera Mateusz

Radny z Niedźwiady-Kolonii

 

Malesa Paweł

Radny z Brzeźnicy Lśnej

 

Matyjaszczyk Emil

Radny z Klementynowa i Pałecznicy Kolonii

 

Mitura Witold

Radny z Berejowa

 

Okólski Stanisław

Radny z Tarła

 

Pękala Jan

Radny z Zabiela

 

Stanisławski Grzegorz

Radny z Brzeźnicy Bychawskiej

 

Wiśniowski Paweł

Radny z Tarła-Kolonii

 

Wróbel Marek

Radny z Górki Lubartowskiej

 

Żytkowski Piotr

Radny z Brzeźnicy Bychawskiej-Kolonii