Archiwum


		
			MOJA GMINA BEZ ELEKTROŚMIECI – II EDYCJA

MOJA GMINA BEZ ELEKTROŚMIECI – II EDYCJA

Regulamin wymiany elektroodpadów na sadzonki roślin - zbiórka pod hasłem „Elektroodpady z gminy wymień na rośliny”

 1. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektroodpadów) na terenie Gminy Niedźwiada, zwana dalej „Wydarzeniem”, odbędzie się w dniach 25 – 26 maja 2018 r. w godzinach 9.00 – 15.00 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym pod adresem: Tarło 42A, 21-104 Niedźwiada (teren Oczyszczalni Ścieków).

 2. Organizatorem Wydarzenia jest: Gmina Niedźwiada z siedzibą pod adresem Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada zwane dalej „Organizatorem”.

 3. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin (kwiatów) są osoby fizyczne (pełnoletnie) – mieszkańcy nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niedźwiada objęci systemem gospodarki odpadami po okazaniu dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Niedźwiada, którzy dostarczą w trakcie Wydarzenia, do wyznaczonego miejsca przez Organizatora elektroodpady (urządzenia AGD i sprzęt RTV) – co najmniej w ilościach wskazanych w pkt. 5. Dostarczone odpady muszą być kompletne i niezdemontowane.

 4. Wymiana elektroodpadów na sadzonki roślin następuje poprzez:

  a) przeliczenie na kupony liczby dostarczonych elektroodpadów przez mieszkańców Gminy Niedźwiada w trakcie Wydarzenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 5

  b) zamianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniami pkt 6.

 5. Przelicznik elektroodpadów na kupony:

ELEKTROODPADY

3 sztuki małych sprzętów (np. suszarka, mikser itp.) = 1 KUPON

3 sztuki średnich sprzętów (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer itp.) = 2 KUPONY

Za każdą sztukę dużego sprzętu (np. lodówka, pralka) = 3 KUPONY

Trzy kupony można wymienić na jeden KUPON BONUS

Kable oraz baterie bez kuponów.

Niewymienione w regulaminie surowce nie podlegają wymianie na kupony.

 1. Przelicznik kuponów na sadzonki roślin:

1 KUPON = 1 sadzonka roślin (m.in. pelargonia, fuksja, werbena, lobelia, kocanki, lobularia, superbells),

1 KUPON BONUS = 1 surfinia w doniczce wiszącej.

 1. Wydawanie kuponów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie Wydarzenia, do czasu wyczerpania sadzonek roślin, ale nie dłużej niż do godziny 1500 w dniach 25 - 26 maja br.

 2. Odbiór sadzonek roślin będzie odbywał się pod adresem Niedźwiada-Kolonia 19 na podstawie posiadanych kuponów, które należy przekazać osobie wydającej kwiatki w dniach 25, 26, 28 maja br. (piątek, sobota, poniedziałek).

 3. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych odpadów (w szczególności co do pochodzenia elektroodpadów z gospodarstw domowych np. odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej) oraz w przypadku stwierdzenia, że dostarczone odpady są niekompletne i zdemontowane Organizator może odmówić przyjęcia surowców i wydania kuponów.

 4. Kupony nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.

 5. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik Urzędu Gminy Niedźwiada.

 6. Organizator Wydarzenia nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną nieprzewidzianą w Regulaminie.

 7. Otrzymanie kuponów, będzie potwierdzana przez uczestników zbiórki podpisem na sporządzonej liście – potwierdzanie odbioru kuponu.

 8. Każdorazowe przyjęcie odpadów zostanie zarejestrowane w formularzu – potwierdzenie przyjęcia odpadów

 9. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Wydarzenia. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie www.niedzwiada.pl